Bokpålysning - Från vision till verklighet
När man får en dröm eller vision från Gud vill man se den förverkligad. För det behövs bön. Pastor Linda beskriver med utgångspunkt från Nehemja hur ett bönearbete går till. Mjuk pärm, 142 sidor Köp boken i Arkens webbshop, store.arken.org
Kategori: Boklövet
Publicerad: 2015-09-07
Boklövet
Bokpålysning - Från vision till verklighet
Publicerat: 2015-09-07
Boklövet
Bokpålysning - Guds stora plan
Publicerat: 2015-09-03