Bokpålysning - Ledarskapet, förkunnelsen och kvinnorna
Boken behandlar ämnet man och kvinna i tjänst för Gud. * Hur var det mellan man och kvinna i skapelsen? * Hur påverkade sedan synden deras funktioner och relationer? * Hur förändrades situationen för män och kvinnor genom Jesu försoningsverk? * Varifrån hämtar den kristna församlingen sina förebilder när det gäller män och kvinnor? * Vem kallar män och kvinnor till tjänst? * Finns det kvinnliga äldste, ledare, pastorer och lärare på Nya testamentets tid? * Vad går för sig idag? * Vilken roll har äktenskap, barn och hem i den kristens liv?
Kategori: Boklövet
Publicerad: 2015-09-07
Boklövet
Bokpålysning - Från vision till verklighet
Publicerat: 2015-09-07
Boklövet
Bokpålysning - Guds stora plan
Publicerat: 2015-09-03