Bokpålysning - Guide i hopp och tro
Hopp och tro är två av de viktigaste begreppen i en kristens liv. Genom dem utvecklar vi vår relation med Jesus. Gunnar Bergling beskriver ingående de båda begreppen ur olika synvinklar och hur de är sammankopplade med varandra. Utan hopp kan ingen tro komma och utan tro finns inget hopp. Pastor Gunnar berättar hur din tro kan växa och vad det innebär att stå i tro respektive vandra i tro. Han talar också om trons vila! När du får tro på det Gud vill med ditt liv kommer inget att bli för svårt för dig.
Kategori: Boklövet
Publicerad: 2015-09-03
Boklövet
Bokpålysning - Från vision till verklighet
Publicerat: 2015-09-07
Boklövet
Bokpålysning - Guds stora plan
Publicerat: 2015-09-03