Bokpålysning - Guds stora plan
I Guds stora plan målar Dr LaDonna Osborn med ord upp ett porträtt av Guds återlösningsplan. Det framstår som en panoramabild av den gradvis framskridande historien om Guds plan för mänskligheten. Den kan sammanfattas i fyra avgörande händelser, 1. Skapelse - Gud skapade oss. 2. Bedrägeri - Satan försökte förgöra oss. 3. Ställföreträdande - Jesus trädde in i vårt ställe. 4. Upprättelse - Vi blir upprättade av Gud. Det är endast evangeliet om Kristi återlösning som åstadkommer en förblivande förändring i människors liv. När du väl förstår de fyra avgörande händelserna så kommer du att utveckla den tillitsfulla och konsekventa tron på Gud. Den tro som producerar ett balanserat kristet liv i takt med att du fullföljer Hans plan med ditt liv.
Kategori: Boklövet
Publicerad: 2015-09-03
Boklövet
Bokpålysning - Från vision till verklighet
Publicerat: 2015-09-07
Boklövet
Bokpålysning - Guds stora plan
Publicerat: 2015-09-03